AVM Matrica - falmatrica, autómatrica, egyedi póló
kép

Folyamatosan frissülnek a minták! A legtöbbre rá tudjuk írni a kért nevet, születési dátumot!

------------------

A leadott rendeléseket nyomon tudod követni a NYOMKÖVETÉS menüben! Felül keresd!

------------------

Ma 2023. Október 3., Kedd van.

Tudta, hogy ma a(z) Helga, Gertrúd nevűek ünneplik a névnapjukat? Lepd meg ismerősöd, barátod egy matricával!

2023. Október
HKSzCsPSzV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
20232024
JanuárFebruár
MárciusÁprilis
MájusJúnius
JúliusAugusztus
SzeptemberOktóber
NovemberDecember

Ajánljuk tárhelyszolgáltatónk: Tárhelypark.hu

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük az "AVM Matrica" vásárlói között!

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, gondosan olvassa el az alábbiakat!

Információ:

A jelen általános szerződési feltételek az www.avmmatrica.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkeire érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. (felmerülő kérdések esetén a Kapcsolat menüpont alatt megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!)

Jelen dokumentum és szerződés Magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásban megkötöttnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Ön a Webáruház használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Üzemeltetői adatok

Név/Adatkezelő: Nagy Attila, egyéni vállalkozó

Áruház neve: „AVM Matrica” Webáruház

Székhely: 4090 Polgár, Aradi u. 24.

Adószám: 64317311-1-29

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Polgár, Polgár Zólyom u. 5.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-82836/2015.

Pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11773384-11293253

E-mail/Kapcsolattartó e-mail címe:avmmatrica@gmail.com

Telefonos elérhetőség: 06-70/930-1538

Webáruház domain: www.avmmatrica.hu

Kapcsolattartó/Adatfeldolgozó: Nagy Attila

Kapcsolattartó/Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-70/930-1538

 

2. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termékről bővebben a termék alatt lévő „részletek” gombra vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Amennyiben meg szeretné vásárolni a terméket, nem kell mást tennie, mint megadni a vásárolni kívánt darabszámot (egyes termékeknél egyéb információt kell megadni a megjegyzés rovatban), kiválasztani a megfelelő méretet és színt. Ezt követően a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. További nézelődésre van lehetőség, viszont ha fizetni szeretne, akkor  a „Kosártartalom” gombra kattintva a jobb felső részen, megjelenik annak tartalma. Módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Adatok megadása megrendelés” feliratra kattintva személyes, postázási és számlázási adatai megadása után kiválaszthatja a szállítási, fizetési módot. A „Megrendelem” feliratra kattintva befejeződik a vásárlás. Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelem" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a cégünk megkapta az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza.
Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell elérhetőségeinken keresztül felénk.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a kért termék ára feltűnően eltér a piaci ártól, vélhetően figyelmetlenség miatt került ki rossz ár, akkor további egyeztetés után lehetőség van a helyes áron való vásárlásra, vagy a rendelés törlésére.

4. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait cégünk tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t, mely a megrendelést követően fog megjelenni az Ön által megadott email címen.

5. Elállási jog

A webes vásárlás legjelentősebb előírásait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási (illetve bizonyos esetekben felmondási) jog illeti meg, amelyre 14 nap áll rendelkezésre.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától,
 • szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja. A rendelet kimondja továbbá, hogy az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó. Ha a vállalkozás az elállási, illetve felmondási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.


Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a cégünk részére az Elállási Időszak alatt.
A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a vevő nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevő az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi részünkre.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe cégünk a határidő számítás szempontjából. A vevő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a cégünk részére.

Ez az összes olyan esetrevonatkozik, amikor a terméket nem a saját igényeitek alapján készítjük el (felirat, minta nélküli póló rendelése esetén).

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát például

 • olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült.

Ennek egészen egyszerű oka van, a  vevő saját igényeinek megfelelően kialakított termékek a továbbiakban már nem vagy nehezen továbbértékesíthetőek.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint  fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.

6. A Szolgáltató esetleges kára

Viták elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől. A termékeket csak sérülésmentes állapotban veszünk vissza. A csomagot, kérjük, értékbiztosítással együtt adják fel, mert a szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk. Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem áll módunkban átvenni!

7. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

A hibás teljesítésről, a csomag kibontása és a hiba észlelése után, kérjük készítsen fényképet és küldje el e-mailban! 

Amennyiben a hiba ellenére felhasználja a terméket, akkor a későbbiekben erre nem hivatkozhat!

8. A felelősség korlátozása

8.1 Cégünk  nem vállal felelősséget a www.avmmatrica.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

8.2 Továbbá, cégünk semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
 • a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
 • bármilyen adatvesztés;
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
 • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

9. Egyéb

 • Banki utalásnál a közlemény rovatban kérjük, adja meg a rendelési azonosító számát,  amelyet a visszaigazoló e-mailben küldtünk el Önnek.
 • A vételár beérkezése után, munkanapokon elkezdjük a tremék legyártását, amely 5-10 munkanapot is igénybe vehet. Ettől hosszabb idő esetén felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel.
 • Amennyiben nem találná beérkezett levelei között visszaigazolásunkat, kérjük ellenőrizze Spam-szűrőjét, postafiókja telítettségét. Kérjük ügyeljen e-mail címének helyes megadására
 • A vásárlásról szóló számlát a csomaggal együtt küldjük.
 • Amennyiben az AVM Matrica webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk Vevőt az új adatokról. Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Abban az esetben, ha Vevő már átutalta a teljes összeget az AVM Matrica webáruház részére, de az új adatok ismeretében mégis eláll a rendeléstől, és ezt a Kapcsolat menüpont alatti bármelyik elérhetőségünkön tudatja velünk, 3 munkanapon belül a teljes összeget visszautaljuk Vevő bankszámlaszámára.
 • Az AVM Matrica webáruház honlapján feltüntetett árak magyar forintban értendő árak melyről alanyi áfamentes számla készül.
 • Az AVM Matrica webáruház honlapján feltüntetett árak a szállítási költséget NEM tartalmazzák.
 • A szállítási költségen felül, külön csomagolási vagy egyéb költség nem kerül felszámításra.
 • A kínálatunkban szereplő termékek egyike sincs raktáron, azokat mindig a megrendelés leadásakor készítjük el.
 • A honlapunkon található termékekről készült képek bizonyos esetekben, színben eltérhetnek a valóságostól.
 • Az AVM Matrica webáruház nem üzemeltet boltot, a helyszínen kereskedelem nincs.
 • Az AVM Matrica webáruházon keresztül megrendelt termékek személyes átvételére – szállítási költség nélkül – lehetőséget biztosítunk, vevőtalálkozó keretében, kizárólag telefonon történő időpont és helyszín egyeztetést követően, Polgár területén. Ezen vevőtalálkozókon árusítás nincs, kizárólag a megrendelt és visszaigazolt termékek átvételére van lehetőség.

10. Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az www.avmmatrica.hu a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Adószám

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

A megadott szállítási adatokat kizárólag a szerződött futárszolgálatnak adjuk át a szállítás teljesítése érdekében.

A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (8 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az avmmatrica@gmail.com e-mail címen vagy elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

11. Falmatricák, autómatricák

A matricákat a csomagban mellékelt használati útmutató szerint kell felhelyezni.

A matricák méretei a legmagasabb és a legszélesebb pontoknál vannak számolva. Minimális eltérések előfordulhatnak a weboldalon megjelenített méretek és a valós méretek között.

Az oldalon megjelenített fotók csak információs jellegűek!

A felrakásból eredő károkért nem tudunk felelőséget vállalni!

12. Hírlevélre való feliratkozás, leiratkozás

Az oldalon a vásárlás befejezésekor van lehetőség feliratkozni a hírlevélre.

A hírlevélre való feliratkozáshoz kérünk egy nevet és egy működő e-mail címet. Nem feltétele a vásárlásnak a hírlevélre feliratkozás!

A hírlevélre való feliratkozás teljesen önkéntes, a nemleges válasz esetén is tud a webáruházból terméket rendelni.

Minden kiküldött hírlevél alján megtalálható egy link, amire rákkattintva azonnal leiratkozik a hírlevelünkről, az adatait a rendszer rögtön kitörli az adatbázisunkból!

A hírlevélről leiratkozhat egy email küldésével is a címünkre, melyben kéri az adatai törlését.

13. Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév

Tárhelypark Kft.

   

Iroda

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon:

+36 1 700 4140

E-mail:

info@tarhelypark.hu

Adószám:

23289903-2-41

Cégjegyzékszám:

01-09-322570

Bankszámlaszám:

12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

   
   

 

14. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: 
abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: 
eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: 
kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: 
fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: 
korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: 
hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: 
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: 
szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: 
nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: 
pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: 
skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: 
bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: 
kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: 
vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: 
bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: 
zmbekelteto@zmkik.hu

Polgár, 2021.09.21.

Letölthető ÁSZF-ért katt ide!

előző oldalra lap tetejére